Cuvinte de hârtie – #9 – Departe de lumea dezlănțuită“Este nobilă, deși probabil fără speranță, dragostea pe care nici măcar teama că va trezi aversiune în inima ființei iubite nu o poate împiedica să-i arate deschis unde greșește.”

“Dacă te-ai și lupta măcar pe jumătate la fel de cuceritor precum vorbești, ai fi în stare să prefaci în plăcere o rană de baionetă.”
“Băgă de seamă că avea în poală și prinse în păr frunze roșii și galbene, care căzuseră din copac și se așternuseră încet, peste ea cât timp moțăise acolo. Își scutură rochia să le dea jos, și atunci,  o puzderie de frunze de același soi, care zăceau în jurul ei se ridicară fâlfâind în curentul de aer iscat ca nălucile ce zboară din mâna unui vrăjitor.”

” Cerul era senin, nespus de senin, și licăririle stelelor, ale tuturor, păreau să fie bătăile inimii unui singur trup, unite într-un unic puls.”


” Deodată o neașteptată suită de sunete începu să se înalțe în acest loc sub cer. Ele aveau o limpezime  cum nu afli nicicând în glasul vântului și o regularitate cum nu întâlnești nicăieri în natură. Erau sunetele fluierului fermierului Oak.”


” Qui aime bien, chatie bien.” – “Cine iubește mult, pedepsește aspru.”


1 thought on “Cuvinte de hârtie – #9 – Departe de lumea dezlănțuită”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.